Schrijvende manometer

Onze Diensten

Beproeven van leidingwerken

Het werkgebied van De Jong GWW Service is erg breed; bij iedere organisatie waar drukleidingen gebruikt worden kan de vraag naar beproeving hiervan ontstaan. De Jong GWW Service is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke beproevingen.

Na het uitvoeren van een beproeving is een duidelijk beeld verkregen van de drukbestendigheid van een buisleiding. Een leiding wordt afgesloten en voor langere tijd onder druk gezet. Over deze periode kan het drukverschil (verlies) in de buis vastgelegd worden.

Het testen van persleidingen en gasbuizen wordt uitgevoerd met behulp van een schrijvende manometer. Alle metingen worden uitgevoerd met zorgvuldig gekalibreerde meetapparatuur.

De Jong GWW Service beschikt over meters met een druk tot max. 1000 ato. Deze meters zijn speciaal door ons aangeschaft om de klant nog beter van dienst te zijn. Het werk wordt uitgevoerd volgens de Standaard 2000.

Ons werkgebied is net zo breed als de volledige GWW sector; denk hierbij van wegen- tot woningbouw.

Wij werken voor onder meer:

 • Wegenbouwbedrijven
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschappen
 • Ministerie van defensie
 • Natuurbeheer
 • Loonbedrijven
 • Industrie
 • Bedrijven in de Bioindustrie
 • Bedrijven in de agrarische sector
Reinigen van transportleidingen

Pigging van leidingen

Iedere leiding waar vloeistoffen doorheen stromen is onderhevig aan vervuiling en aangroei. Dit kan tot gevolg hebben dat het rendement van een leiding in het gedrang komt of dat in het ergste geval een leiding verstopt kan raken. Ook corrosie is een bekend gevolg van een leiding welke niet gereinigd is. 

Voor reiniging van dergelijke leidingen zijn meerdere methoden. Het meest bekend is chemisch reinigen. Echter is er ook een effectieve en milieuvriendelijke methode: Pigging. 

Pigging heeft diverse voordelen t.o.v. de gebruikelijke reinigingsmethoden:

– Minder chemisch afval t.o.v. chemisch reiniging (ruim 90% minder!);
– Pigging zorgt voor het sneller en effectiever vullen van leidingen zonder luchtbellen;
– Door pigging is het mogelijk om leidingen sneller en effectiever af te kunnen persen;
– Sneller en effectiever gas- en leidingwanden explosievrij maken.

Methode:

Bij de reinigingsmethode  pigging wordt gebruik gemaakt van een flexibele reinigingsprop, dit is de zogenaamde ‘pig’. De diameter van de pig is iets groter dan de binnendiameter van de leiding.

De reinigingsprop wordt met kracht door de leiding geperst.

De Jong GWW Service beschikt over diverse formaten ‘pigs’ om het reinigingsproces op correcte wijze uit te kunnen voeren. 

Reinigen en beproeven diverse leidingwerken

Agrarische Sector

Ook in de agrarische sector is de Jong GWW Service actief. Denk hierbij bijvoorbeel aan reiniging van leidingwerken, testen van pers-, water- of melkleidingen. 

Interesse?

Informatie aanvragen