Schrijvende manometer

Onze Diensten

Beproeven van leidingwerken

Het werkgebied van De Jong GWW Service is erg breed; bij iedere organisatie waar drukleidingen gebruikt worden kan de vraag naar beproeving hiervan ontstaan. De Jong GWW Service is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke beproevingen.

Na het uitvoeren van een beproeving is een duidelijk beeld verkregen van de drukbestendigheid van een buisleiding. Een leiding wordt afgesloten en voor langere tijd onder druk gezet. Over deze periode kan het drukverschil (verlies) in de buis vastgelegd worden.

Het testen van persleidingen en gasbuizen wordt uitgevoerd met behulp van een schrijvende manometer. Alle metingen worden uitgevoerd met zorgvuldig gekalibreerde meetapparatuur.

De Jong GWW Service beschikt over meters met een druk tot max. 1000 ato. Deze meters zijn speciaal door ons aangeschaft om de klant nog beter van dienst te zijn. Het werk wordt uitgevoerd volgens de Standaard 2000.

Ons werkgebied is net zo breed als de volledige GWW sector; denk hierbij van wegen- tot woningbouw.

Wij werken voor onder meer:

  • Wegenbouwbedrijven
  • Gemeenten
  • Provincies
  • Rijkswaterstaat
  • Waterschappen
  • Ministerie van defensie
  • Natuurbeheer
  • Loonbedrijven
  • Industrie
  • Bedrijven in de Bioindustrie
Interesse?

Informatie aanvragen