Schrijvende manometer

Onze Diensten

Beproeven van leidingwerken

Het werkgebied van De Jong GWW Service is erg breed; bij iedere organisatie waar drukleidingen gebruikt worden kan de vraag naar beproeving hiervan ontstaan. De Jong GWW Service is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke beproevingen.

Na het uitvoeren van een beproeving is een duidelijk beeld verkregen van de drukbestendigheid van een buisleiding. Een leiding wordt afgesloten en voor langere tijd onder druk gezet. Over deze periode kan het drukverschil (verlies) in de buis vastgelegd worden.

Het testen van persleidingen en gasbuizen wordt uitgevoerd met behulp van een schrijvende manometer.

Wij werken met een digitale Schrijvende manometer voor het uitvoeren van druktesten. Daarbij valt te denken aan hydrostatische druktesten en pneumatische druktesten.

Alle metingen worden uitgevoerd met zorgvuldig gekalibreerde meetapparatuur.

De Jong GWW Service beschikt over meters met een druk tot max. 1000 ato. Deze meters zijn speciaal door ons aangeschaft om de klant nog beter van dienst te zijn. Het werk wordt uitgevoerd volgens de Standaard 2000.

Ons werkgebied is net zo breed als de volledige GWW sector; denk hierbij van wegen- tot woningbouw.

Wij werken voor onder meer:

  • Wegenbouwbedrijven
  • Gemeenten
  • Provincies
  • Rijkswaterstaat
  • Waterschappen
  • Ministerie van defensie
  • Natuurbeheer
  • Loonbedrijven
  • Industrie
  • Bedrijven in de Bioindustrie
Onze werkzaamheden op een rijtje:

Hiervoor benadert u ons:

Schoonmaken persleidingeninspectie persleidiingentesten persleidingencontroleren persleidingen
schoonmaken leidingsystemeninspectie leidingentesten leidingencontroleren leidingen
schoonmaken drukleidingeninspectie leidingsystementesten leidingsystemencontroleren leidingsystemen
schoonmaken transportleidingeninspectie drukleidingentesten stoomleidingencontroleren stoomleidingen
proppen leidingsystemeninspectie stoomleidingentesten gasleidingencontroleren gasleidingen
proppen drukleidingeninspectie stadsverwarmingsleidingentesten drukleidingencontroleren drukleidingen
proppen transportleidingeninspectie transportleidingentesten stadsverwarmingsleidingencontroleren stadsverwarmingsleidingen
proppen persleidingeninspectie gasleidingentesten bio-industrie leidingencontroleren bio-industrie leidingen
 inspectie bio-industrie leidingentesten transportleidingencontroleren transportleidingen